ein gwasanaeth

ein gwasanaeth

Mae Jane Rose yn deall bod eich priodas yn achlysur arbennig- un sy’n gofyn am deisen bersonol a gwefreiddiol. Rydym yn cynnig ymgynghoriad cychwynnol gyda dylunydd teisen gyfeillgar a phroffesiynol lle gallwch brofi rhai o’n cynnyrch blasus, gweld lluniau o’n portffolio helaeth, a thrafod eich gofynion a’ch ysbrydoliaeth eich hun. Unwaith y byddwch wedi comisiynu dyluniad arbennig Jane Rose, cewch wahoddiad i ymgynghoriad pellach i berffeithio eich creadigaeth ddelfrydol o’n hamrywiaeth o flasau moethus, llenwadau a sbyngau. Yna byddwn yn dyfynnu pris llawn ar gyfer ein gwasanaethau (yn ogystal â brasluniau os oes angen), gyda phrisiau yn dechrau o £270 ar gyfer sbwng tair haen.

Awgrymiadau o Flasau Teisen Awgrymedig…
Teisen Ffrwythau Traddodiadol
Sbwng Fanila
Lemon
Siocled
Moron
Coffi
Felfed Coch

Llenwad (Filling)
Ganache Siocled Gwyn
Ganache Siocled Tywyll
Jam Mafon
Jam Mefus
Hufen Menyn Fanila
Hufen Menyn Lemon
Coffi

* Gofynnwch am flasau eraill.
* Pe baech yn dymuno gweini eich teisen briodas fel pwdin, rydym yn eich argymell i’w weini gyda hufen, coulis neu hufen iâ.

Maint teisennau
Mae canllaw maint yn fras yn seiliedig ar ddarn 1x1x4 modfedd

 
MAINT MEWN MODFEDDI
Haen Sengl
 
TEISEN GRWN YN BWYDO
 
TEISEN SGWÂR YN BWYDO
8″ 40 60
10″ 60 100
12″ 90 140
14″ - 185
 
Mwy Nag Un Haen
8″/6″ 50 80
10″/8″ 70 110
10″/8″/6″ 120 200
12″/10″/8″ 160 250
10″/8″/6″/4″ 130 200
12″/10″/8″/6″
 
200
 
320
 

Dilyniant…
Yn dilyn yr ymgynghoriad rydym yn hapus i gyfarfod yn bellach i gadarnhau manylion terfynol.

Archebu…
Rydym yn eich cynghori i archebu eich teisen o leiaf 6 mis ymlaen llaw, neu cyn gynted â phosibl. Ni allwn warantu argaeledd.

Llogi ‘stand’/Gosod y Gacen…
Bydd gosodiad eich teisen a llogi ‘stand’ yn cael ei gynnwys ym mhris eich archeb (yn ddibynnol ar y lleoliad).

Amodau’r Taliad…
Gofynnwn am flaendal o 25% o gyfanswm y gost i gadw dyddiad eich priodas. Mae’r gweddill yn ddyledus 2 wythnos cyn y briodas. Ni ellir ad-dalu’r blaendal.

Gwybodeth Ychwanegol…
Am brisiau, cysylltwch gyda ni drwy e-bost
jane@janerosecakes.com neu www.facebook.com/janerosecakes