ein stori ni

ein stori ni

Ar ôl ennill gradd MA mewn Ffasiwn o’r Coleg Celf Frenhinol yn Llundain penderfynodd Jane wrthod cynigion i weithio yn y byd ffasiwn yn Llundain a Paris a dychwelodd adref i Ynys Môn i droi ei chrefft at deisennau.

Dechreuodd Jane bobi’n broffesiynol yn 2009, ac yn ddiweddar sefydlodd JANE ROSE CAKES. Mae’n arlunydd crefft siwgr medrus, ac mae eisoes wedi ennill gwobr nodedig Gold 2* Great Taste Award in 2012. Mae ganddi nifer o gleientiaid adnabyddus yn dod ati am ei chreadigaethau gwreiddiol a hardd.

P’un ai chwilio am ramant, steil cyfoes neu geinder clasurol, mae Jane yn gweithio ochr yn ochr â’i chleientiaid i greu dyluniadau arbennig ac unigryw.

Gydag Ynys Môn a Gogledd Cymru yn brolio rhai o’r bwyd a diod gorau yn y DU, mae JANE ROSE Cakes yn ymroddedig i ddefnyddio cymaint o gynhwysion ffres, pur a lleol â phosibl. Mae pob elfen yn cael ei ddewis yn ofalus; o ffrwythau a llysiau organig lleol, wyau Ynys Môn, Halen Môn a chynnyrch llaeth organig Cymreig.

Gan gyfuno ffasiwn gyda ryseitiau blasus, mae JANE ROSE yn ymroddi i sicrhau ansawdd a pherffeithrwydd ym mhob teisen a baratoir. Dyluniadau a chynhwysion o’r radd uchaf i gyd mewn …….teisien.

Lawrlwytho ein llyfryn cyfryngau